Rekisteriseloste

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Ohessa on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojadirektiivin mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Päivitetty 10.11.2018

 1. Rekisterin ylläpitäjä
  Linda Lensu
  Vimma Siivouspalvelut Oy
  2674454-2

  Rekisteröity osoite
  Itäportti 1 B
  02210 ESPOO

  Myöhemmin ”Yritys” tai ”Vimma”

 2. Rekisteriasioiden yhteystieto
  info@vimmasiivouspalvelut.fi
  Linda Lensu
  044 972 2350
 3. Rekisterin nimi
  Asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen sopimuksien ylläpito ja sopimuksen täytäntöönpano sekä asiakassuhteen hoito.

  Yritys käsittelee henkilötietoja yrityksen sisäisen toiminnan ja palveluiden ylläpitämiseen. Tähän kuuluvat asiakassuhteen hoitaminen, laskutus, häiriö- ja palveluviestittäminen sekä palveluiden kehittämiseen liittyvät sisäiset asiakasviestinnät ja kyselyt.

 5. Mitä tietoja käsittelemme?
  Kohdan 4.0 hoitamiseen tallennamme asiakastietoihimme seuraavat tiedot mikäli saatavilla

  Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, internet tunnus, yrityksen nimi tai muu yksilöivä tunniste, jolla asiakas erotellaan. Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, postiosoite, laskutusosoite (perinteinen tai sähköinen). Yrityksien tai yhteisöjen kohdalla tallennamme myös yhteyshenkilön yhteystiedot palvelunlaadun ja -toimittamisen varmistamiseksi.

  Sähköpostiliikennettä säilytetään vain välttämättömien asioiden hoitamisen ajalta.

 6. Mistä saamme tietoja?
  Yritys saa tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Asiakasrekisteriin ei siirry sellaista tietoa, mikä olisi kerätty kolmannelta taholta ilman asiakassuhteen muodostumista.
 7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja
  Tietoja ei luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille siinä muodossa, jossa ne olisivat kolmannen osapuolen käytettävissä omaan yritystoimintaansa. Tietoja siirretään laskutusta ja asioiden hoitamista varten kolmansille osapuolille rajatusti.

  Kaikki Vimman käyttämät palvelut, joissa käsitellään, säilötään tai välitetään asiakastietoja tallentaa tietoa Euroopan unionin sisäpuolella.

 8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
  Henkilö- ja asiakasrekisteriä saa Vimmassa käsitellä vain sellainen henkilö, jolla on riittävät valtuudet yrityksen sisällä. Henkilötietoja ei säilytetä paikoissa, joihin voi päästä ilman asianmukaista tunnistautumista. Kaikki tallennusalueet joissa säilytetään tietosuoja-asetuksen alaisia tietoja ovat salattuja.

  Yritys säilyttää henkilötietoja asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen päättyessä, poistetaan myös asiakkaan henkilötiedot ja asiakassuhteen viestiliikenne, kun kohtuullinen aika on kulunut asiakassuhteen päättymisestä.

 9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
  Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

  Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 10. Kehen voit olla yhteydessä?
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Pyyntöihin vastataan saapumisjärjestyksessä ja ne hoidetaan kuukauden sisällä saapumisesta.
 11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset
  Vimma varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.

  Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.